Zásady o ochraně soukromí


Aplikace Dobré heslo byla vyrobena skupinou tvůrců a odborníků, kteří působní v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tito tvůrci se specializují na vývoj webových stránek a aplikací na zakázku, na marketing v oblasti internetu a také na počítačovou bezpečnost. Respektujeme vaše soukromí. V textu uvedeném níže vás informujeme o tom, jak využíváme shromažďované údaje, i o vašich právech přístupu k informacím. Návštěvou webové stránky aplikace Dobré heslo vyjadřujete souhlas s politikou zachování soukromí a s politikou pro cookies. Vyhrazujeme si právo na provedení změny těchto směrnic.

Změny vyhrazeny

Tvůrci aplikace Dobré heslo si vyhrazují právo kdykoliv změnit toto prohlášení o zachování soukromí v souladu se zákonnými požadavky.

Zásady používání cookies

Cookies jsou datové soubory, které jsou zasílány z webových prohlížečů na webové servery, kde jsou uloženy. Pokaždé, když si prohlížející vyžádá stránku ze serveru, je informace zaslána zpět na server. Cookies z dané relace ukládají data také na počítač uživatele. Tam zůstávají, dokud nedojde k jejich výmazu nebo dokud neskončí jejich platnost. Díky používání cookies je možné vytvářet statistiku o zvycích uživatelů. V cookies mohou být ukládány například informace o preferencích uživatelů, nebo také hesla. Aplikace Dobré heslo však cookies nevyužívá, protože vygenerovaná hesla nikde a žádným způsobem neuchovává, což je uvedeno také v odstavci Osobní údaje těchto zásad.

Zásady zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely činnosti provozovatele těchto stránek. Získané údaje uživatelů slouží výhradě pro interní účely provozovatele těchto stránek a nejsou předávány jiným stranám a subjektům.Celkový počet vygenerových hesel:

1372


    Poslední heslo bylo vygenerováno dne 17.2.2024, v čase 9:50 hod.
    o uživatelem definované délce 8 znaků.